+48501176674

EnglishGermanPolish

Oferta

Nasza oferta

Spawanie światłowodów

Metoda spawania światłowodów daje najlepsze rezultaty związane z jakością połączenia. W tym przypadku jakość wykonanego spawu zależy od jakości sprzętu i procesu przygotowania spawu. Jest to najdoskonalsza z metod łączenia światłowodów wymagająca dużej dokładności ze strony instalatora.

Oferta zawiera:

 • Spawanie światłowodów jednomodowych
 • Spawanie światłowodów wielomodowych
 • Spawanie światłowodów w trudno dostępnych  miejscach
 • Naprawa uszkodzonych włókien
 • Dystrybucja materiałów światłowodowych
 • Pomiary światłowodów metodą transmisyjną
 • Pomiary tłumienności linii światłowodowych
 • Kontrola i czyszczenie złącz
 • Certyfikujemy sieci światłowodowe pod długoterminowe gwarancje

Pomiary i serwis

Celem pomiarów sieci strukturalnej jest potwierdzenie zgodności okablowania oraz uzyskanie certyfikatu deklaracji tej zgodności z obowiązującymi normami i standardami. Pomiary reflektometryczne sieci światłowodowych oferują precyzyjną charakterystykę torów optycznych. Za ich pomocą możemy określić i zweryfikować: tłumienność jednostkową poszczególnych włókien, tłumienność optyczną spoin, tłumienność odbicia wstecznego złaczek ; graficzne przedstawienie poziomu mocy optycznej w funkcji odległości pozwala określić niejednorodności występujące na trasie pomiaru.

Oferta zawiera:

 • Pomiary okablowania strukturanego
 • Certyfikacja okablowania strukturalnego
 • Pomiary reflektometryczne sieci światłowodowych
 • Weryfikacja uszkodzeń w sieciach strukturalnych
 • Weryfikacja uszkodzeń w sieciach światłowodowych

Okablowanie strukturalne

Sieć teleinformatyczna jest fundamentem całej infrastruktury IT w przedsiębiorstwie – to od niej zależy bezawaryjna i bezpieczna praca środowiska informatycznego Twojej firmy.

Oferta zawiera:

 • Budowa instalacji strukturalnej opartej o kable miedziane
 • Budowa tras kablowych
 • Montaż urządzeń
 • Budowa piętrowych i budynkowych punktów dostępowych
 • Na rozwiązania systemowe udzielamy 25 letniej gwarancji
 • Certyfikujemy sieci zgodnie z obowiązującymi normami i standardami

Systemy bezpieczeństwa

Oferta zawiera budowę kompleksowych rozwiązań należących do systemów inteligentnego budynku.

 • Telewizja dozorowa
  Systemy Telewizji Dozorowej to jeden z najbardziej efektywnych systemów dozoru obiektów i ochrony mienia. Gwarantuje on poczucie bezpieczeństwa w użytkowanym obiekcie. Może też pełnić rozmaite inne zadania.
 • Systemy kontroli dostępu
  Systemy kontroli dostępu, pozwalają skutecznie ograniczyć dostęp do konkretnych pomieszczeń znajdujących się na terenie danego biura, zakładu pracy czy pomieszczeń prywatnych.
 • Systemy sygnalizacji włamania i napadu
  Systemy SSWiN służą on do detekcji za pomocą czujek i informowania za pomocą sygnalizacji dźwiękowej lub za pomocą sygnalizatorów optycznych o pojawieniu się intruza w strefie chronionej.

Automatyka budynkowa

Podstawowym elementem automatyki inteligentnego budynku jest tzw. system zarządzania budynkiem BMS (Building Management System). Pozwala on na integrację, kontrolę oraz nadzór np. w postaci raportowania i sygnalizacji alarmów wszystkich obsługiwanych podsystemów. Podstawowe podsystemy tego typu to:

 • Podsystem sterowania zasilaniem
 • Podsystem HVAC
 • Podsystem pogodowy
 • Podsystem przeciwpożarow
 • Podsystem alarmowy i monitoringu
 • Sieć teleinformatyczna

Nasze zadanie to integracja wszystkich wymienionych systemów.

Szkolenia

Organizujemy praktyczne i teoretyczne szkolenia z zakresu technologii światłowodowych.Szkolenia skierowane do firm wykonawczych chcących dokształcić kadry i podnieść poziom umiejętności oraz osób indywidualnych chcących poszerzyć lub zapoznać się z aspektami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu technologii światłowodowej.Możliwość dopasowania tematyki szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta.Szkolenia prowadzone w siedzibie klienta lub w sali szkoleniowej firmy MagCom. Szacunkowy czas trwania szkolenia uzależniony od wymagań klienta ( standardowo 1-2 dni ; 8-16 h).Ze względu na kompleksowy program szkolenia wprowadzający w podstawy technologii światłowodowej nie wymagamy od uczestników wcześniejszej styczności z zagadnieniem.