Bezpieczeństwo osób i mienia

Oferta zawiera budowę kompleksowych rozwiązań należących do systemów inteligentnego budynku.
 
Telewizja dozorowa
Systemy Telewizji Dozorowej to jeden z najbardziej efektywnych systemów dozoru obiektów i ochrony mienia. Gwarantuje on poczucie bezpieczeństwa w użytkowanym obiekcie. Może też pełnić rozmaite inne zadania.
 
Systemy kontroli dostępu
Systemy kontroli dostępu, pozwalają skutecznie ograniczyć dostęp do konkretnych pomieszczeń znajdujących się na terenie danego biura, zakładu pracy czy pomieszczeń prywatnych.

  Systemy sygnalizacji włamania i napadu
Systemy SSWiN służą on do detekcji za pomocą czujek i informowania za pomocą sygnalizacji dźwiękowej lub za pomocą sygnalizatorów optycznych o pojawieniu się intruza w strefie chronionej.