Pomiary i serwis

Celem pomiarów sieci strukturalnej jest potwierdzenie zgodności okablowania oraz uzyskanie certyfikatu deklaracji tej zgodności z obowiązującymi normami i standardami. Pomiary reflektometryczne sieci światłowodowych oferują precyzyjną charakterystykę torów optycznych. Za ich pomocą możemy określić i zweryfikować: tłumienność jednostkową poszczególnych włókien, tłumienność optyczną spoin, tłumienność odbicia wstecznego złaczek ; graficzne przedstawienie poziomu mocy optycznej w funkcji odległości pozwala określić niejednorodności występujące na trasie pomiaru.

Oferta zawiera:

Pomiary okablowania strukturanego

Certyfikacja okablowania strukturalnego

Pomiary reflektometryczne sieci światłowodowych

Weryfikacja uszkodzeń w sieciach strukturalnych

Weryfikacja uszkodzeń w sieciach światłowodowych


Zapraszamy do kontaktu