Zakres działalności

 

Budowa oraz utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej

Spawanie światłowodów

Serwis śieci światłowodowych i miedzianych

Pomiary i certyfikacja sieci światłowodowych i miedzianych

Budowa kanalizacji teletechnicznej

Budowa systemów sygnalizacji alarmu włamaniowego SSWiN

Budowa systemów telewizji przemysłowej CCTV

Budowa systemów zabezpieczenia PPOŻ

Projektowanie